Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Cédric Belin c794510b40 Updated the static analyzer před 1 dnem
.github Updated the CI před 3 týdny
.vscode Updated the VSCode settings před 3 týdny
doc Updated the documentation před 1 týdnem
etc Code formatting před 1 měsícem
example Code formatting před 2 týdny
share Updated the user agent string před 3 týdny
src Code formatting před 2 týdny
test Code formatting před 2 týdny
tool Optimized the "clean" task před 3 dny
var Initial commit před 3 roky
.editorconfig Code formatting před 1 měsícem
.gitattributes Updated the Git attributes před 2 měsíci
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one před 1 měsícem
AUTHORS.txt Added the legal files před 3 roky
CHANGELOG.md Updated the changelog před 2 měsíci
LICENSE.md Updated the copyright notice před 7 měsíci
README.md Fixed the GitHub badge před 1 týdnem
composer.json Updated the static analyzer před 1 dnem
readthedocs.yaml Updated the documentation před 2 měsíci

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.