Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Cédric Belin 254730cd81 Updated the documentation před 1 týdnem
.github Updated the dependencies před 1 měsícem
.vscode Updated the VSCode settings před 7 měsíci
docs Updated the documentation před 1 týdnem
etc Updated the settings of the static analyzer před 1 měsícem
example Code formatting před 7 měsíci
share Updated the user agent string před 7 měsíci
src Fixed a regression před 1 měsícem
test Updated the documentation před 1 měsícem
tool Code fomatting před 1 měsícem
var Initial commit před 4 roky
.editorconfig Code formatting před 8 měsíci
.gitattributes Updated the Git attributes před 8 měsíci
.gitignore Ported the documentation to Docsify před 1 měsícem
AUTHORS.txt Added the legal files před 4 roky
CHANGELOG.md Updated the changelog před 1 měsícem
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify před 1 měsícem
README.md Updated the documentation před 1 měsícem
composer.json Updated the static analyzer před 1 týdnem

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.