Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Cédric Belin 4d7e3bc791 Updated the dependencies před 2 dny
.github Updated the CI před 3 měsíci
.vscode Updated the VSCode settings před 3 měsíci
doc Updated the documentation před 1 měsícem
etc Code formatting před 4 měsíci
example Code formatting před 3 měsíci
share Updated the user agent string před 3 měsíci
src Code formatting před 3 měsíci
test Updated the static analyzer před 1 měsícem
tool Optimized the "clean" task před 3 měsíci
var Initial commit před 3 roky
.editorconfig Code formatting před 4 měsíci
.gitattributes Updated the Git attributes před 5 měsíci
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one před 4 měsíci
AUTHORS.txt Added the legal files před 3 roky
CHANGELOG.md Updated the changelog před 5 měsíci
LICENSE.md Updated the copyright notice před 9 měsíci
README.md Fixed the GitHub badge před 3 měsíci
composer.json Updated the dependencies před 2 dny
readthedocs.yaml Updated the documentation před 5 měsíci

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.