Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Cédric Belin 254730cd81 Updated the documentation 1 dag geleden
.github Updated the dependencies 1 maand geleden
.vscode Updated the VSCode settings 7 maanden geleden
docs Updated the documentation 1 dag geleden
etc Updated the settings of the static analyzer 1 maand geleden
example Code formatting 7 maanden geleden
share Updated the user agent string 7 maanden geleden
src Fixed a regression 1 maand geleden
test Updated the documentation 1 maand geleden
tool Code fomatting 1 maand geleden
var Initial commit 4 jaren geleden
.editorconfig Code formatting 8 maanden geleden
.gitattributes Updated the Git attributes 8 maanden geleden
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
AUTHORS.txt Added the legal files 4 jaren geleden
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 maand geleden
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
README.md Updated the documentation 1 maand geleden
composer.json Updated the static analyzer 2 dagen geleden

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.