Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin c794510b40 Updated the static analyzer 1 dzień temu
.github Updated the CI 3 tygodni temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 tygodni temu
doc Updated the documentation 1 tydzień temu
etc Code formatting 1 miesiąc temu
example Code formatting 2 tygodni temu
share Updated the user agent string 3 tygodni temu
src Code formatting 2 tygodni temu
test Code formatting 2 tygodni temu
tool Optimized the "clean" task 3 dni temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 2 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Added the legal files 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 1 tydzień temu
composer.json Updated the static analyzer 1 dzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 miesięcy temu

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.