Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 4d7e3bc791 Updated the dependencies 2 dni temu
.github Updated the CI 3 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
doc Updated the documentation 1 miesiąc temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Code formatting 3 miesięcy temu
share Updated the user agent string 3 miesięcy temu
src Code formatting 3 miesięcy temu
test Updated the static analyzer 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 3 miesięcy temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 4 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 5 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
composer.json Updated the dependencies 2 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 miesięcy temu

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.