Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 254730cd81 Updated the documentation 1 dzień temu
.github Updated the dependencies 1 miesiąc temu
.vscode Updated the VSCode settings 7 miesięcy temu
docs Updated the documentation 1 dzień temu
etc Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
example Code formatting 7 miesięcy temu
share Updated the user agent string 7 miesięcy temu
src Fixed a regression 1 miesiąc temu
test Updated the documentation 1 miesiąc temu
tool Code fomatting 1 miesiąc temu
var Initial commit 4 lat temu
.editorconfig Code formatting 8 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 8 miesięcy temu
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Added the legal files 4 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 miesiąc temu
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
README.md Updated the documentation 1 miesiąc temu
composer.json Updated the static analyzer 2 dni temu

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.