Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin 4d7e3bc791 Updated the dependencies 2 dagar sedan
.github Updated the CI 3 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 3 månader sedan
doc Updated the documentation 1 månad sedan
etc Code formatting 4 månader sedan
example Code formatting 3 månader sedan
share Updated the user agent string 3 månader sedan
src Code formatting 3 månader sedan
test Updated the static analyzer 1 månad sedan
tool Optimized the "clean" task 3 månader sedan
var Initial commit 3 år sedan
.editorconfig Code formatting 4 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 5 månader sedan
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 4 månader sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 3 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 3 månader sedan
composer.json Updated the dependencies 2 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 månader sedan

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.