Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Cédric Belin 254730cd81 Updated the documentation 1 vecka sedan
.github Updated the dependencies 1 månad sedan
.vscode Updated the VSCode settings 7 månader sedan
docs Updated the documentation 1 vecka sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 1 månad sedan
example Code formatting 7 månader sedan
share Updated the user agent string 7 månader sedan
src Fixed a regression 1 månad sedan
test Updated the documentation 1 månad sedan
tool Code fomatting 1 månad sedan
var Initial commit 4 år sedan
.editorconfig Code formatting 8 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 8 månader sedan
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 månad sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 4 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 månad sedan
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 månad sedan
README.md Updated the documentation 1 månad sedan
composer.json Updated the static analyzer 1 vecka sedan

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.