Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin c794510b40 Updated the static analyzer 1 dag sedan
.github Updated the CI 3 veckor sedan
.vscode Updated the VSCode settings 3 veckor sedan
doc Updated the documentation 1 vecka sedan
etc Code formatting 1 månad sedan
example Code formatting 2 veckor sedan
share Updated the user agent string 3 veckor sedan
src Code formatting 2 veckor sedan
test Code formatting 2 veckor sedan
tool Optimized the "clean" task 3 dagar sedan
var Initial commit 3 år sedan
.editorconfig Code formatting 1 månad sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 2 månader sedan
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 1 månad sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 3 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 1 vecka sedan
composer.json Updated the static analyzer 1 dag sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 månader sedan

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.