Prevent comment spam using Akismet service, in PHP. https://docs.belin.io/akismet.php
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Cédric Belin 254730cd81 Updated the documentation 1 gün önce
.github Updated the dependencies 1 ay önce
.vscode Updated the VSCode settings 7 ay önce
docs Updated the documentation 1 gün önce
etc Updated the settings of the static analyzer 1 ay önce
example Code formatting 7 ay önce
share Updated the user agent string 7 ay önce
src Fixed a regression 1 ay önce
test Updated the documentation 1 ay önce
tool Code fomatting 1 ay önce
var Initial commit 4 yıl önce
.editorconfig Code formatting 8 ay önce
.gitattributes Updated the Git attributes 8 ay önce
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 ay önce
AUTHORS.txt Added the legal files 4 yıl önce
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 ay önce
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 ay önce
README.md Updated the documentation 1 ay önce
composer.json Updated the static analyzer 2 gün önce

README.md

Akismet for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using Akismet service, in PHP.

Documentation

Development

License

Akismet for PHP is distributed under the MIT License.