Send Clover and LCOV coverage reports to the Coveralls service, in Dart. https://docs.belin.io/coveralls.dart
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 0e0935c8ec Optimized the "clean" task 5 dni temu
.github Code formatting 1 miesiąc temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 tygodni temu
bin Code formatting 1 miesiąc temu
doc Fixed the GitHub badge 1 tydzień temu
etc Code formatting 1 miesiąc temu
example Code formatting 1 miesiąc temu
lib Bumped the version number 4 tygodni temu
test Code formatting 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 5 dni temu
var Added the repository settings 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Using PowerShell for CLI script on Windows 2 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Initial commit 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 4 tygodni temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 1 tydzień temu
analysis_options.yaml Code formatting 1 miesiąc temu
dart_test.yaml Updated the tests 2 miesięcy temu
pubspec.yaml Updated the dependencies 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 2 miesięcy temu

README.md

Coveralls for Dart

Runtime Release License Likes Coverage Build

Send LCOV and Clover coverage reports to the Coveralls service, in Dart.

Documentation

Development

License

Coveralls for Dart is distributed under the MIT License.