Send Clover and LCOV coverage reports to the Coveralls service, in PHP. https://docs.belin.io/coveralls.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 95f6468ce6 Updated the documentation 1 tydzień temu
.github Updated the CI 1 miesiąc temu
.vscode Updated the VSCode settings 7 miesięcy temu
bin Code formatting 7 miesięcy temu
docs Updated the documentation 1 tydzień temu
etc Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
example Updated the example code 7 miesięcy temu
src Updated the documentation 1 miesiąc temu
test Coveralls only recognizes slash as directory separator 1 miesiąc temu
tool Updated the build system 1 miesiąc temu
var Initial commit 4 lat temu
.editorconfig Code formatting 8 miesięcy temu
.gitattributes Using PowerShell for CLI scripts on Windows 8 miesięcy temu
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Added the legal files 4 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 miesiąc temu
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
README.md Updated the documentation 1 miesiąc temu
composer.json Updated the static analyzer 1 tydzień temu

README.md

Coveralls for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Send Clover and LCOV coverage reports to the Coveralls service, in PHP.

Documentation

Development

License

Coveralls for PHP is distributed under the MIT License.