A simple implementation of enumerated types, for PHP. https://docs.belin.io/enum.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 6fe5afff09 Updated the PHPUnit dependency 1 tydzień temu
.github Updated the CI 3 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
doc Updated the documentation 1 miesiąc temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Code formatting 3 miesięcy temu
src Code formatting 4 miesięcy temu
test Code formatting 3 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 2 miesięcy temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 4 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 4 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
composer.json Updated the PHPUnit dependency 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 miesięcy temu

README.md

Enums for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Yet another implementation of enumerated types for PHP.

Documentation

Development

License

Enums for PHP is distributed under the MIT License.