Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP. https://docs.belin.io/free-mobile.php
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Cédric Belin db900e41b6 Updated the documentation 6 dagen geleden
.github Updated the dependencies 1 maand geleden
.vscode Updated the VSCode settings 7 maanden geleden
docs Updated the documentation 6 dagen geleden
etc Bumped the version number 1 maand geleden
example Updated the example code 7 maanden geleden
share Code formatting 8 maanden geleden
src Updated the changelog 3 weken geleden
test Code formatting 7 maanden geleden
tool Updated the build system 1 maand geleden
var Added the missing `var` folder 4 jaren geleden
.editorconfig Code formatting 8 maanden geleden
.gitattributes Updated the Git attributes 8 maanden geleden
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
AUTHORS.txt Added the project properties 4 jaren geleden
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 weken geleden
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
README.md Updated the documentation 1 maand geleden
composer.json Updated the static analyzer 1 week geleden

README.md

Free Mobile for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP.

Documentation

Development

License

Free Mobile for PHP is distributed under the MIT License.