Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP. https://docs.belin.io/free-mobile.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin db900e41b6 Updated the documentation 6 dni temu
.github Updated the dependencies 1 miesiąc temu
.vscode Updated the VSCode settings 7 miesięcy temu
docs Updated the documentation 6 dni temu
etc Bumped the version number 1 miesiąc temu
example Updated the example code 7 miesięcy temu
share Code formatting 8 miesięcy temu
src Updated the changelog 3 tygodni temu
test Code formatting 7 miesięcy temu
tool Updated the build system 1 miesiąc temu
var Added the missing `var` folder 4 lat temu
.editorconfig Code formatting 8 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 8 miesięcy temu
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Added the project properties 4 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 tygodni temu
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
README.md Updated the documentation 1 miesiąc temu
composer.json Updated the static analyzer 1 tydzień temu

README.md

Free Mobile for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP.

Documentation

Development

License

Free Mobile for PHP is distributed under the MIT License.