Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP. https://docs.belin.io/free-mobile.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 5a170d3323 Updated the PHPUnit dependency 2 dni temu
.github Updated the CI 1 miesiąc temu
.vscode Updated the VSCode settings 1 miesiąc temu
doc Updated the documentation 2 tygodni temu
etc Code formatting 1 miesiąc temu
example Updated the example code 1 miesiąc temu
share Code formatting 1 miesiąc temu
src Code formatting 3 tygodni temu
test Code formatting 3 tygodni temu
tool Optimized the "clean" task 2 tygodni temu
var Added the missing `var` folder 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 2 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 2 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the project properties 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 2 tygodni temu
composer.json Updated the PHPUnit dependency 2 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 miesięcy temu

README.md

Free Mobile for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP.

Documentation

Development

License

Free Mobile for PHP is distributed under the MIT License.