Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP. https://docs.belin.io/free-mobile.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 0bf82efb38 Updated the dependencies 1 tydzień temu
.github Updated the CI 3 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
doc Updated the documentation 1 miesiąc temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Updated the example code 3 miesięcy temu
share Code formatting 4 miesięcy temu
src Code formatting 3 miesięcy temu
test Code formatting 3 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 2 miesięcy temu
var Added the missing `var` folder 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 4 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 4 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the project properties 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
composer.json Updated the dependencies 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 miesięcy temu

README.md

Free Mobile for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP.

Documentation

Development

License

Free Mobile for PHP is distributed under the MIT License.