Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP. https://docs.belin.io/free-mobile.php
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Cédric Belin db900e41b6 Updated the documentation 1 vecka sedan
.github Updated the dependencies 1 månad sedan
.vscode Updated the VSCode settings 7 månader sedan
docs Updated the documentation 1 vecka sedan
etc Bumped the version number 1 månad sedan
example Updated the example code 7 månader sedan
share Code formatting 8 månader sedan
src Updated the changelog 3 veckor sedan
test Code formatting 7 månader sedan
tool Updated the build system 1 månad sedan
var Added the missing `var` folder 4 år sedan
.editorconfig Code formatting 8 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 8 månader sedan
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 månad sedan
AUTHORS.txt Added the project properties 4 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 veckor sedan
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 månad sedan
README.md Updated the documentation 1 månad sedan
composer.json Updated the static analyzer 1 vecka sedan

README.md

Free Mobile for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Send SMS messages to your Free Mobile account, in PHP.

Documentation

Development

License

Free Mobile for PHP is distributed under the MIT License.