Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/gitea.hx
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Cédric Belin c36056c673 Raised the Node.js constraint před 1 týdnem
.github Removed support for Neko před 2 týdny
.vscode Added the repository settings před 3 týdny
doc Raised the Node.js constraint před 1 týdnem
etc Fixed the parsing of ISO 8601 dates před 2 týdny
lib Updated the TypeScript typings před 2 týdny
share Added some unit tests před 2 týdny
src/gitea Updated the TypeScript typings před 2 týdny
test Added some unit tests před 2 týdny
tool Removed support for Neko před 2 týdny
var Initial commit před 3 týdny
.editorconfig Added the repository settings před 3 týdny
.gitattributes Added the repository settings před 3 týdny
.gitignore Added the repository settings před 3 týdny
AUTHORS.txt Added the repository settings před 3 týdny
CHANGELOG.md Updated the changelog před 2 týdny
LICENSE.md Added the repository settings před 3 týdny
README.md Added new CI badges před 2 týdny
build_doc.hxml Added the Haxe build files před 3 týdny
build_js.hxml Added the Haxe build files před 3 týdny
build_php.hxml Added the Haxe build files před 3 týdny
composer.json Fixed the CI před 2 týdny
haxelib.json Updated the changelog před 2 týdny
package.json Raised the Node.js constraint před 1 týdnem
readthedocs.yaml Added the repository settings před 3 týdny
test_eval.hxml Added some unit tests před 2 týdny
test_js.hxml Added some unit tests před 2 týdny
test_php.hxml Added some unit tests před 2 týdny

README.md

Gitea.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
Gitea License Coverage Build

Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP.

WARNING: not production ready.
This project is a work in progress.

Documentation

Packages

Development

License

Gitea.hx is distributed under the MIT License.