Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/gitea.hx
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Cédric Belin c36056c673 Raised the Node.js constraint 3 dni temu
.github Removed support for Neko 1 tydzień temu
.vscode Added the repository settings 2 tygodni temu
doc Raised the Node.js constraint 3 dni temu
etc Fixed the parsing of ISO 8601 dates 1 tydzień temu
lib Updated the TypeScript typings 1 tydzień temu
share Added some unit tests 1 tydzień temu
src/gitea Updated the TypeScript typings 1 tydzień temu
test Added some unit tests 1 tydzień temu
tool Removed support for Neko 1 tydzień temu
var Initial commit 2 tygodni temu
.editorconfig Added the repository settings 2 tygodni temu
.gitattributes Added the repository settings 2 tygodni temu
.gitignore Added the repository settings 2 tygodni temu
AUTHORS.txt Added the repository settings 2 tygodni temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 tydzień temu
LICENSE.md Added the repository settings 2 tygodni temu
README.md Added new CI badges 1 tydzień temu
build_doc.hxml Added the Haxe build files 2 tygodni temu
build_js.hxml Added the Haxe build files 2 tygodni temu
build_php.hxml Added the Haxe build files 2 tygodni temu
composer.json Fixed the CI 1 tydzień temu
haxelib.json Updated the changelog 1 tydzień temu
package.json Raised the Node.js constraint 3 dni temu
readthedocs.yaml Added the repository settings 2 tygodni temu
test_eval.hxml Added some unit tests 1 tydzień temu
test_js.hxml Added some unit tests 1 tydzień temu
test_php.hxml Added some unit tests 1 tydzień temu

README.md

Gitea.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
Gitea License Coverage Build

Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP.

WARNING: not production ready.
This project is a work in progress.

Documentation

Packages

Development

License

Gitea.hx is distributed under the MIT License.