Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/gitea.hx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Cédric Belin c36056c673 Raised the Node.js constraint 3 dagar sedan
.github Removed support for Neko 1 vecka sedan
.vscode Added the repository settings 2 veckor sedan
doc Raised the Node.js constraint 3 dagar sedan
etc Fixed the parsing of ISO 8601 dates 1 vecka sedan
lib Updated the TypeScript typings 1 vecka sedan
share Added some unit tests 1 vecka sedan
src/gitea Updated the TypeScript typings 1 vecka sedan
test Added some unit tests 1 vecka sedan
tool Removed support for Neko 1 vecka sedan
var Initial commit 2 veckor sedan
.editorconfig Added the repository settings 2 veckor sedan
.gitattributes Added the repository settings 2 veckor sedan
.gitignore Added the repository settings 2 veckor sedan
AUTHORS.txt Added the repository settings 2 veckor sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 vecka sedan
LICENSE.md Added the repository settings 2 veckor sedan
README.md Added new CI badges 1 vecka sedan
build_doc.hxml Added the Haxe build files 2 veckor sedan
build_js.hxml Added the Haxe build files 2 veckor sedan
build_php.hxml Added the Haxe build files 2 veckor sedan
composer.json Fixed the CI 1 vecka sedan
haxelib.json Updated the changelog 1 vecka sedan
package.json Raised the Node.js constraint 3 dagar sedan
readthedocs.yaml Added the repository settings 2 veckor sedan
test_eval.hxml Added some unit tests 1 vecka sedan
test_js.hxml Added some unit tests 1 vecka sedan
test_php.hxml Added some unit tests 1 vecka sedan

README.md

Gitea.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
Gitea License Coverage Build

Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP.

WARNING: not production ready.
This project is a work in progress.

Documentation

Packages

Development

License

Gitea.hx is distributed under the MIT License.