Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/gitea.hx
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
Cédric Belin c36056c673 Raised the Node.js constraint 3 gün önce
.github Removed support for Neko 1 hafta önce
.vscode Added the repository settings 2 hafta önce
doc Raised the Node.js constraint 3 gün önce
etc Fixed the parsing of ISO 8601 dates 1 hafta önce
lib Updated the TypeScript typings 1 hafta önce
share Added some unit tests 1 hafta önce
src/gitea Updated the TypeScript typings 1 hafta önce
test Added some unit tests 1 hafta önce
tool Removed support for Neko 1 hafta önce
var Initial commit 2 hafta önce
.editorconfig Added the repository settings 2 hafta önce
.gitattributes Added the repository settings 2 hafta önce
.gitignore Added the repository settings 2 hafta önce
AUTHORS.txt Added the repository settings 2 hafta önce
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 hafta önce
LICENSE.md Added the repository settings 2 hafta önce
README.md Added new CI badges 1 hafta önce
build_doc.hxml Added the Haxe build files 2 hafta önce
build_js.hxml Added the Haxe build files 2 hafta önce
build_php.hxml Added the Haxe build files 2 hafta önce
composer.json Fixed the CI 1 hafta önce
haxelib.json Updated the changelog 1 hafta önce
package.json Raised the Node.js constraint 3 gün önce
readthedocs.yaml Added the repository settings 2 hafta önce
test_eval.hxml Added some unit tests 1 hafta önce
test_js.hxml Added some unit tests 1 hafta önce
test_php.hxml Added some unit tests 1 hafta önce

README.md

Gitea.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
Gitea License Coverage Build

Gitea client library for Haxe, JavaScript and PHP.

WARNING: not production ready.
This project is a work in progress.

Documentation

Packages

Development

License

Gitea.hx is distributed under the MIT License.