Check your npm dependencies with the David plug-in for Gulp, the streaming build system. https://docs.belin.io/gulp-david
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 493d6adb3e Updated the TypeDoc settings 1 tydzień temu
.github Updated the CI 3 tygodni temu
.vscode Updated the CI 3 tygodni temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Updated the TypeDoc settings 1 tydzień temu
example Updated the documentation 6 miesięcy temu
lib Updated the settings of the static analyzer 6 miesięcy temu
src Fixed a typing error 6 miesięcy temu
test Updated the documentation 6 miesięcy temu
tool Updated the "watch" task 6 miesięcy temu
var Added output folder for "dist" build task 5 lat temu
.editorconfig Updated the dependencies 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 6 miesięcy temu
.gitignore Updated the static analyzer 6 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 5 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 7 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 11 miesięcy temu
README.md Updated the documentation 3 tygodni temu
package.json Updated the dependencies 1 miesiąc temu
readthedocs.yaml Updated the dependencies 7 miesięcy temu

README.md

Gulp-David

Gulp Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Check your npm dependencies with the David plug-in for Gulp, the streaming build system.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Gulp-David is distributed under the MIT License.