Gulp plug-in minifying PHP source code by removing comments and whitespace. https://docs.belin.io/gulp-php-minify
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Cédric Belin c779d6822c Updated the TypeDoc settings 2 tygodni temu
.github Updated the CI 4 tygodni temu
.vscode Updated the CI 4 tygodni temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Updated the TypeDoc settings 2 tygodni temu
example Updated the documentation 6 miesięcy temu
lib Updated the generated assets 6 miesięcy temu
share Moved the server startup to the "index.php" file 6 miesięcy temu
src Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 6 miesięcy temu
test Updated the documentation 7 miesięcy temu
tool Updated the "watch" task 6 miesięcy temu
var Added an hyphen in the package name 4 lat temu
.editorconfig Updated the dependencies 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 7 miesięcy temu
.gitignore Moved the REST variables to the HTTP files 6 miesięcy temu
AUTHORS.txt Changed the project ownership 4 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 7 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 1 rok temu
README.md Updated the documentation 3 tygodni temu
package.json Updated the dependencies 1 miesiąc temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 7 miesięcy temu

README.md

Gulp-PHP-Minify

Gulp Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Gulp plug-in minifying PHP source code by removing comments and whitespace.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Gulp-PHP-Minify is distributed under the MIT License.