Parse and format LCOV coverage reports in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/lcov.hx
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
Cédric Belin c20e530649 Updated the tests před 1 dnem
.github Updated the build system před 6 dny
.vscode Updated the VSCode settings před 2 týdny
doc Updated the documentation před 1 týdnem
etc Updated the settings of the static analyzer před 3 týdny
example Updated an example před 1 týdnem
lib Updated the build system před 1 týdnem
share Updated the tests před 1 dnem
src/lcov Code optimization před 3 týdny
test Updated the tests před 1 dnem
tool Fixed a regressions před 4 dny
var Initial commit před 2 měsíci
.editorconfig Updated the project settings před 1 měsícem
.gitattributes Updated the project settings před 1 měsícem
.gitignore Code formatting před 1 měsícem
AUTHORS.txt Added the legal files před 2 měsíci
CHANGELOG.md Updated the changelog před 1 měsícem
LICENSE.md Added the legal files před 2 měsíci
README.md Fixed the GitHub badge před 1 týdnem
build_doc.hxml Updated the build system před 1 měsícem
build_js.hxml Updated the build system před 1 měsícem
build_php.hxml Updated the build system před 1 měsícem
composer.json Updated the PHP dependencies před 1 týdnem
haxelib.json Bumped the version number před 1 měsícem
package.json Updated the dependencies před 1 týdnem
readthedocs.yaml Updated the documentation před 1 měsícem
test_eval.hxml Updated the build system před 1 měsícem
test_js.hxml Updated the build system před 1 měsícem
test_neko.hxml Updated the build system před 1 měsícem
test_php.hxml Updated the build system před 1 měsícem

README.md

LCOV Reports

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Parse and format LCOV coverage reports, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

LCOV Reports is distributed under the MIT License.