Parse and format LCOV coverage reports in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/lcov.hx
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Cédric Belin 8133697d20 Raised the Node.js constraint 5 dni temu
.github Removed support for Neko 2 tygodni temu
.vscode Updated the VSCode settings 4 miesięcy temu
doc Raised the Node.js constraint 5 dni temu
etc Updated the settings of the static analyzer 3 miesięcy temu
example Raised the Node.js constraint 5 dni temu
lib Refreshed the generated assets 4 tygodni temu
share Enable full dead code elimination 2 tygodni temu
src/lcov Code optimization 3 miesięcy temu
test Fixed the CI 2 miesięcy temu
tool Removed support for Neko 2 tygodni temu
var Initial commit 5 miesięcy temu
.editorconfig Updated the project settings 5 miesięcy temu
.gitattributes Updated the project settings 5 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 2 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 5 miesięcy temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 miesięcy temu
LICENSE.md Added the legal files 5 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 4 miesięcy temu
build_doc.hxml Updated the build system 4 miesięcy temu
build_js.hxml Updated the build system 4 miesięcy temu
build_php.hxml Updated the build system 4 miesięcy temu
composer.json Updated the PHP dependencies 2 tygodni temu
haxelib.json Bumped the version number 2 miesięcy temu
package.json Raised the Node.js constraint 5 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 miesięcy temu
test_eval.hxml Updated the build system 4 miesięcy temu
test_js.hxml Pin the dependencies 2 miesięcy temu
test_php.hxml Updated the build system 4 miesięcy temu

README.md

LCOV Reports

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Parse and format LCOV coverage reports, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

LCOV Reports is distributed under the MIT License.