Parse and format LCOV coverage reports in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/lcov.hx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
Cédric Belin c20e530649 Updated the tests 1 dag sedan
.github Updated the build system 6 dagar sedan
.vscode Updated the VSCode settings 2 veckor sedan
doc Updated the documentation 1 vecka sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 3 veckor sedan
example Updated an example 1 vecka sedan
lib Updated the build system 1 vecka sedan
share Updated the tests 1 dag sedan
src/lcov Code optimization 3 veckor sedan
test Updated the tests 1 dag sedan
tool Fixed a regressions 4 dagar sedan
var Initial commit 2 månader sedan
.editorconfig Updated the project settings 1 månad sedan
.gitattributes Updated the project settings 1 månad sedan
.gitignore Code formatting 1 månad sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 2 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 månad sedan
LICENSE.md Added the legal files 2 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 1 vecka sedan
build_doc.hxml Updated the build system 1 månad sedan
build_js.hxml Updated the build system 1 månad sedan
build_php.hxml Updated the build system 1 månad sedan
composer.json Updated the PHP dependencies 1 vecka sedan
haxelib.json Bumped the version number 1 månad sedan
package.json Updated the dependencies 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 1 månad sedan
test_eval.hxml Updated the build system 1 månad sedan
test_js.hxml Updated the build system 1 månad sedan
test_neko.hxml Updated the build system 1 månad sedan
test_php.hxml Updated the build system 1 månad sedan

README.md

LCOV Reports

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Parse and format LCOV coverage reports, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

LCOV Reports is distributed under the MIT License.