Parse and format LCOV coverage reports in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/lcov.hx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
Cédric Belin 8133697d20 Raised the Node.js constraint 1 dag sedan
.github Removed support for Neko 1 vecka sedan
.vscode Updated the VSCode settings 4 månader sedan
doc Raised the Node.js constraint 1 dag sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 3 månader sedan
example Raised the Node.js constraint 1 dag sedan
lib Refreshed the generated assets 3 veckor sedan
share Enable full dead code elimination 1 vecka sedan
src/lcov Code optimization 3 månader sedan
test Fixed the CI 2 månader sedan
tool Removed support for Neko 1 vecka sedan
var Initial commit 5 månader sedan
.editorconfig Updated the project settings 5 månader sedan
.gitattributes Updated the project settings 5 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 1 månad sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 5 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 månad sedan
LICENSE.md Added the legal files 5 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 3 månader sedan
build_doc.hxml Updated the build system 4 månader sedan
build_js.hxml Updated the build system 4 månader sedan
build_php.hxml Updated the build system 4 månader sedan
composer.json Updated the PHP dependencies 2 veckor sedan
haxelib.json Bumped the version number 1 månad sedan
package.json Raised the Node.js constraint 1 dag sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 månader sedan
test_eval.hxml Updated the build system 4 månader sedan
test_js.hxml Pin the dependencies 2 månader sedan
test_php.hxml Updated the build system 4 månader sedan

README.md

LCOV Reports

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Parse and format LCOV coverage reports, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

LCOV Reports is distributed under the MIT License.