Cookie service for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-cookies
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Cédric Belin bb65e4a4df Updated the dependencies 2 weken geleden
.github Updated the CI 1 maand geleden
.vscode Updated the dependencies 5 maanden geleden
doc Updated the documentation 4 weken geleden
etc Updated the settings of the static analyzer 6 maanden geleden
example Code formatting 6 maanden geleden
src Code formatting 6 maanden geleden
test Updated the tests 5 maanden geleden
tool Optimized the "clean" task 5 maanden geleden
var Added the web assets 3 jaren geleden
.editorconfig Code formatting 6 maanden geleden
.gitattributes Updated the Git attributes 7 maanden geleden
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 6 maanden geleden
AUTHORS.txt Initial commit 3 jaren geleden
CHANGELOG.md Updated the changelog 7 maanden geleden
LICENSE.md Updated the copyright notice 1 jaar geleden
README.md Updated the documentation 5 maanden geleden
angular.json Code formatting 6 maanden geleden
ng-package.json Code formatting 6 maanden geleden
package.json Updated the dependencies 2 weken geleden
readthedocs.yaml Updated the documentation 7 maanden geleden

README.md

Cookie Service for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular service for interacting with the HTTP cookies, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Cookie Service for Angular is distributed under the MIT License.