Cookie service for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-cookies
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 077fad88d0 Updated the Node.js constraint 5 dni temu
.github Updated the dependencies 2 tygodni temu
.vscode Updated the dependencies 2 tygodni temu
doc Updated the Node.js constraint 5 dni temu
etc Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
example Code formatting 1 miesiąc temu
src Code formatting 1 miesiąc temu
test Updated the tests 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 1 tydzień temu
var Added the web assets 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 2 miesięcy temu
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 2 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Updated the documentation 2 tygodni temu
angular.json Code formatting 1 miesiąc temu
ng-package.json Code formatting 1 miesiąc temu
package.json Updated the Node.js constraint 5 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 miesięcy temu

README.md

Cookie Service for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular service for interacting with the HTTP cookies, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Cookie Service for Angular is distributed under the MIT License.