Cookie service for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-cookies
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin bb65e4a4df Updated the dependencies 1 vecka sedan
.github Updated the CI 3 veckor sedan
.vscode Updated the dependencies 5 månader sedan
doc Updated the documentation 3 veckor sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 5 månader sedan
example Code formatting 5 månader sedan
src Code formatting 5 månader sedan
test Updated the tests 5 månader sedan
tool Optimized the "clean" task 5 månader sedan
var Added the web assets 3 år sedan
.editorconfig Code formatting 5 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 7 månader sedan
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 6 månader sedan
AUTHORS.txt Initial commit 3 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 7 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 11 månader sedan
README.md Updated the documentation 5 månader sedan
angular.json Code formatting 5 månader sedan
ng-package.json Code formatting 5 månader sedan
package.json Updated the dependencies 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 7 månader sedan

README.md

Cookie Service for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular service for interacting with the HTTP cookies, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Cookie Service for Angular is distributed under the MIT License.