Cookie service for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-cookies
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin 247d55757c Updated the dependencies 6 dagar sedan
.github Updated the dependencies 1 vecka sedan
.vscode Updated the dependencies 1 vecka sedan
doc Updated the documentation 1 vecka sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 1 månad sedan
example Code formatting 1 månad sedan
src Code formatting 1 månad sedan
test Updated the tests 4 veckor sedan
tool Optimized the "clean" task 6 dagar sedan
var Added the web assets 3 år sedan
.editorconfig Code formatting 1 månad sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 2 månader sedan
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 1 månad sedan
AUTHORS.txt Initial commit 3 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 månader sedan
README.md Updated the documentation 1 vecka sedan
angular.json Code formatting 1 månad sedan
ng-package.json Code formatting 1 månad sedan
package.json Updated the dependencies 6 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 månader sedan

README.md

Cookie Service for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular service for interacting with the HTTP cookies, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Cookie Service for Angular is distributed under the MIT License.