Web Storage services for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-webstorage
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Cédric Belin af2b98a645 Updated the dependencies před 1 týdnem
.github Updated the CI před 3 týdny
.vscode Updated the dependencies před 5 měsíci
doc Updated the documentation před 3 týdny
etc Updated the settings of the static analyzer před 5 měsíci
example Updated the packaging před 5 měsíci
src Type inference před 5 měsíci
test Updated the tests před 5 měsíci
tool Optimized the "clean" task před 5 měsíci
var Initial commit před 3 roky
.editorconfig Code formatting před 6 měsíci
.gitattributes Updated the Git attributes před 7 měsíci
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts před 6 měsíci
AUTHORS.txt Initial commit před 3 roky
CHANGELOG.md Updated the changelog před 5 měsíci
LICENSE.md Updated the copyright notice před 11 měsíci
README.md Updated the documentation před 5 měsíci
angular.json Code formatting před 6 měsíci
ng-package.json Code formatting před 6 měsíci
package.json Updated the dependencies před 1 týdnem
readthedocs.yaml Updated the documentation před 7 měsíci

README.md

Web Storage for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular services for interacting with the Web Storage, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Web Storage for Angular is distributed under the MIT License.