Web Storage services for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-webstorage
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin af2b98a645 Updated the dependencies 1 tydzień temu
.github Updated the CI 3 tygodni temu
.vscode Updated the dependencies 5 miesięcy temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Updated the settings of the static analyzer 5 miesięcy temu
example Updated the packaging 5 miesięcy temu
src Type inference 5 miesięcy temu
test Updated the tests 5 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 5 miesięcy temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 6 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 6 miesięcy temu
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 6 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 11 miesięcy temu
README.md Updated the documentation 5 miesięcy temu
angular.json Code formatting 6 miesięcy temu
ng-package.json Code formatting 6 miesięcy temu
package.json Updated the dependencies 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 7 miesięcy temu

README.md

Web Storage for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular services for interacting with the Web Storage, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Web Storage for Angular is distributed under the MIT License.