Web Storage services for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-webstorage
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin ed80643450 Updated the dependencies 4 dni temu
.github Updated the dependencies 5 dni temu
.vscode Updated the dependencies 5 dni temu
doc Updated the documentation 5 dni temu
etc Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
example Updated the packaging 1 miesiąc temu
src Type inference 5 dni temu
test Updated the tests 3 tygodni temu
tool Optimized the "clean" task 4 dni temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 2 miesięcy temu
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Initial commit 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 dni temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Updated the documentation 5 dni temu
angular.json Code formatting 1 miesiąc temu
ng-package.json Code formatting 1 miesiąc temu
package.json Updated the dependencies 4 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 miesięcy temu

README.md

Web Storage for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular services for interacting with the Web Storage, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Web Storage for Angular is distributed under the MIT License.