Web Storage services for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-webstorage
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin af2b98a645 Updated the dependencies 1 vecka sedan
.github Updated the CI 3 veckor sedan
.vscode Updated the dependencies 5 månader sedan
doc Updated the documentation 3 veckor sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 5 månader sedan
example Updated the packaging 5 månader sedan
src Type inference 5 månader sedan
test Updated the tests 5 månader sedan
tool Optimized the "clean" task 5 månader sedan
var Initial commit 3 år sedan
.editorconfig Code formatting 6 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 6 månader sedan
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 6 månader sedan
AUTHORS.txt Initial commit 3 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 11 månader sedan
README.md Updated the documentation 5 månader sedan
angular.json Code formatting 6 månader sedan
ng-package.json Code formatting 6 månader sedan
package.json Updated the dependencies 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 7 månader sedan

README.md

Web Storage for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular services for interacting with the Web Storage, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Web Storage for Angular is distributed under the MIT License.