Web Storage services for Angular applications. https://docs.belin.io/ngx-webstorage
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin ed80643450 Updated the dependencies 4 dagar sedan
.github Updated the dependencies 5 dagar sedan
.vscode Updated the dependencies 5 dagar sedan
doc Updated the documentation 5 dagar sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 1 månad sedan
example Updated the packaging 1 månad sedan
src Type inference 5 dagar sedan
test Updated the tests 3 veckor sedan
tool Optimized the "clean" task 4 dagar sedan
var Initial commit 3 år sedan
.editorconfig Code formatting 1 månad sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 2 månader sedan
.gitignore Replaced the Gulp build system by PowerShell scripts 1 månad sedan
AUTHORS.txt Initial commit 3 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 dagar sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 månader sedan
README.md Updated the documentation 5 dagar sedan
angular.json Code formatting 1 månad sedan
ng-package.json Code formatting 1 månad sedan
package.json Updated the dependencies 4 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 månader sedan

README.md

Web Storage for Angular

Angular Runtime Release Types License Downloads Dependencies Coverage Build

Angular services for interacting with the Web Storage, implemented in TypeScript.

This library is packaged as ECMAScript modules.

Documentation

Development

License

Web Storage for Angular is distributed under the MIT License.