Open whatever you want in Dart, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use. https://docs.belin.io/open.dart
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Cédric Belin 30821029f4 Updated the dependencies před 3 hodinami
.github Added a CODEOWNERS file před 11 měsíci
.vscode Updated the VSCode settings před 3 měsíci
bin Code formatting před 4 měsíci
doc Updated the documentation před 3 týdny
etc Code formatting před 4 měsíci
example Code formatting před 4 měsíci
lib Code formatting před 4 měsíci
test Code formatting před 4 měsíci
tool Optimized the "clean" task před 2 měsíci
var Added the project settings před 11 měsíci
.editorconfig Code formatting před 4 měsíci
.gitattributes Using PowerShell for CLI script on Windows před 4 měsíci
.gitignore Updated the Git settings před 4 měsíci
AUTHORS.txt Added the legal files před 11 měsíci
CHANGELOG.md Updated the changelog před 4 měsíci
LICENSE.md Updated the copyright notice před 9 měsíci
README.md Code formatting před 4 měsíci
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer před 1 měsícem
dart_test.yaml Bumped the version number před 5 měsíci
pubspec.yaml Updated the dependencies před 3 hodinami
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder před 5 měsíci

README.md

Open.dart

Runtime Release License Likes

Open whatever you want in Dart, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use.

Documentation

Development

License

Open.dart is distributed under the MIT License.