Open whatever you want in Dart, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use. https://docs.belin.io/open.dart
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 30821029f4 Updated the dependencies 3 godzin temu
.github Added a CODEOWNERS file 11 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
bin Code formatting 4 miesięcy temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Code formatting 4 miesięcy temu
lib Code formatting 4 miesięcy temu
test Code formatting 4 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 2 miesięcy temu
var Added the project settings 11 miesięcy temu
.editorconfig Code formatting 4 miesięcy temu
.gitattributes Using PowerShell for CLI script on Windows 4 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 11 miesięcy temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 4 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Code formatting 4 miesięcy temu
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
dart_test.yaml Bumped the version number 5 miesięcy temu
pubspec.yaml Updated the dependencies 3 godzin temu
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 5 miesięcy temu

README.md

Open.dart

Runtime Release License Likes

Open whatever you want in Dart, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use.

Documentation

Development

License

Open.dart is distributed under the MIT License.