Open whatever you want in Dart, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use. https://docs.belin.io/open.dart
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin 02295bd241 Updated the dependencies 1 vecka sedan
.github Added a CODEOWNERS file 11 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 3 månader sedan
bin Code formatting 4 månader sedan
doc Updated the documentation 3 veckor sedan
etc Code formatting 4 månader sedan
example Code formatting 4 månader sedan
lib Code formatting 4 månader sedan
test Code formatting 4 månader sedan
tool Optimized the "clean" task 2 månader sedan
var Added the project settings 11 månader sedan
.editorconfig Code formatting 4 månader sedan
.gitattributes Using PowerShell for CLI script on Windows 4 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 4 månader sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 11 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 4 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 månader sedan
README.md Code formatting 4 månader sedan
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer 1 månad sedan
dart_test.yaml Bumped the version number 5 månader sedan
pubspec.yaml Updated the dependencies 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 5 månader sedan

README.md

Open.dart

Runtime Release License Likes

Open whatever you want in Dart, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use.

Documentation

Development

License

Open.dart is distributed under the MIT License.