Open whatever you want in PHP, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use. https://docs.belin.io/open.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 4fcafdb591 Updated the static analyzer 5 dni temu
.github Added a CODEOWNERS file 9 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 1 miesiąc temu
bin Code formatting 1 miesiąc temu
doc Updated the documentation 2 tygodni temu
etc Code formatting 2 miesięcy temu
example Code formatting 1 miesiąc temu
src Code formatting 1 miesiąc temu
test Code formatting 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 1 miesiąc temu
var Added the project settings 10 miesięcy temu
.editorconfig Code formatting 2 miesięcy temu
.gitattributes Using PowerShell for CLI scripts on Windows 3 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 3 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 10 miesięcy temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 8 miesięcy temu
README.md Updated the badges 2 miesięcy temu
composer.json Updated the static analyzer 5 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 3 miesięcy temu

README.md

Open.php

Runtime Release License Downloads

Open whatever you want in PHP, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use.

Documentation

Development

License

Open.php is distributed under the MIT License.