Open whatever you want in PHP, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use. https://docs.belin.io/open.php
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin 4fcafdb591 Updated the static analyzer 5 dagar sedan
.github Added a CODEOWNERS file 9 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 1 månad sedan
bin Code formatting 1 månad sedan
doc Updated the documentation 2 veckor sedan
etc Code formatting 2 månader sedan
example Code formatting 1 månad sedan
src Code formatting 1 månad sedan
test Code formatting 1 månad sedan
tool Optimized the "clean" task 1 månad sedan
var Added the project settings 10 månader sedan
.editorconfig Code formatting 2 månader sedan
.gitattributes Using PowerShell for CLI scripts on Windows 3 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 3 månader sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 10 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 8 månader sedan
README.md Updated the badges 2 månader sedan
composer.json Updated the static analyzer 5 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 3 månader sedan

README.md

Open.php

Runtime Release License Downloads

Open whatever you want in PHP, such as URLs, files or executables, regardless of the platform you use.

Documentation

Development

License

Open.php is distributed under the MIT License.