Robo plug-in minifying PHP source code by removing comments and whitespace. https://docs.belin.io/robo-php-minify
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin a38b8a7804 Updated the static analyzer 5 dni temu
.github Updated the CI 2 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 1 miesiąc temu
doc Updated the documentation 2 tygodni temu
etc Bumped the version number 1 miesiąc temu
example Code formatting 1 miesiąc temu
share Moved the server startup to the "index.php" file 3 miesięcy temu
src Fixes issue #5 1 miesiąc temu
test Code formatting 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 1 miesiąc temu
var Initial commit 10 miesięcy temu
.editorconfig Code formatting 2 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 3 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 3 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 10 miesięcy temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 miesiąc temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 8 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 1 miesiąc temu
RoboFile.php Code formatting 1 miesiąc temu
composer.json Updated the static analyzer 5 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 3 miesięcy temu

README.md

Robo-PHP-Minify

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Robo plug-in minifying PHP source code by removing comments and whitespace.

Documentation

Development

License

Robo-PHP-Minify is distributed under the MIT License.