Robo plug-in minifying PHP source code by removing comments and whitespace. https://docs.belin.io/robo-php-minify
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin f4b8b63f03 Updated the static analyzer 6 dni temu
.github Updated the CI 4 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 4 miesięcy temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Bumped the version number 3 miesięcy temu
example Code formatting 4 miesięcy temu
share Moved the server startup to the "index.php" file 5 miesięcy temu
src Fixes issue #5 3 miesięcy temu
test Code formatting 4 miesięcy temu
tool Updated the "watch" task 3 tygodni temu
var Initial commit 1 rok temu
.editorconfig Code formatting 5 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 5 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 5 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 1 rok temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 4 miesięcy temu
RoboFile.php Code formatting 4 miesięcy temu
composer.json Updated the static analyzer 6 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 miesięcy temu

README.md

Robo-PHP-Minify

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Robo plug-in minifying PHP source code by removing comments and whitespace.

Documentation

Development

License

Robo-PHP-Minify is distributed under the MIT License.