Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK. https://docs.belin.io/setup-dart
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Cédric Belin 9c905704a9 Updated the settings of the static analyzer před 1 dnem
.github Updated the build system před 1 týdnem
.vscode Moved the npm externs to the "js.npm" package před 3 týdny
bin Updated the externs před 2 týdny
doc Fixed the GitHub badge před 1 týdnem
etc Updated the settings of the static analyzer před 1 dnem
example Updated the documentation před 1 měsícem
lib The `DartSdk.install()` method now returns the path to the install directory před 1 měsícem
src Updated the settings of the static analyzer před 1 dnem
test Renamed the values of the abstract enums před 4 dny
tool Optimized the "clean" task před 1 týdnem
var Initial commit před 5 měsíci
.editorconfig Updated the editor settings před 1 měsícem
.gitattributes Updated the Git settings před 1 měsícem
.gitignore Updated the Git settings před 1 měsícem
AUTHORS.txt Added the legal files před 5 měsíci
CHANGELOG.md Updated the changelog před 1 měsícem
LICENSE.md Added the legal files před 5 měsíci
README.md Fixed the GitHub badge před 1 týdnem
action.yml Added support for beta releases před 2 měsíci
build.hxml Code formatting před 6 dny
haxelib.json Removed a useless field před 1 měsícem
package.json Updated the build system před 1 měsícem
readthedocs.yaml Updated the documentation před 2 měsíci
test.hxml The `DartSdk.install()` method now returns the path to the install directory před 1 měsícem

README.md

Setup Dart Action

Runtime Release Types License Dependencies Coverage Build

Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK.

Documentation

Development

License

Setup Dart Action is distributed under the MIT License.