Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK. https://docs.belin.io/setup-dart
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Cédric Belin 678f025629 Updated the generated assets před 4 dny
.github Updated the CI před 1 měsícem
.vscode Moved the npm externs to the "js.npm" package před 4 měsíci
bin Updated the generated assets před 4 dny
doc Bumped the version number před 4 dny
etc Updated the settings of the static analyzer před 3 měsíci
example Updated the documentation před 5 měsíci
lib The `DartSdk.install()` method now returns the path to the install directory před 4 měsíci
src Updated the dependencies před 1 měsícem
test Updated the tests před 1 týdnem
tool Updated the "watch" task před 3 týdny
var Initial commit před 9 měsíci
.editorconfig Updated the editor settings před 5 měsíci
.gitattributes Updated the Git settings před 5 měsíci
.gitignore Updated the Git settings před 5 měsíci
AUTHORS.txt Added the legal files před 9 měsíci
CHANGELOG.md Updated the changelog před 4 dny
LICENSE.md Added the legal files před 9 měsíci
README.md Bumped the version number před 4 dny
action.yml Added support for beta releases před 6 měsíci
build.hxml Removed a duplicate command line argument před 2 týdny
haxelib.json Bumped the version number před 4 dny
package.json Updated the changelog před 4 dny
readthedocs.yaml Updated the documentation před 6 měsíci
test.hxml Updated the test dependencies před 2 měsíci

README.md

Setup Dart Action

Runtime Release Types License Coverage Build

Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK.

Documentation

Development

License

Setup Dart Action is distributed under the MIT License.