Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK. https://docs.belin.io/setup-dart
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Cédric Belin 9c905704a9 Updated the settings of the static analyzer 5 dagar sedan
.github Updated the build system 2 veckor sedan
.vscode Moved the npm externs to the "js.npm" package 4 veckor sedan
bin Updated the externs 3 veckor sedan
doc Fixed the GitHub badge 2 veckor sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 5 dagar sedan
example Updated the documentation 1 månad sedan
lib The `DartSdk.install()` method now returns the path to the install directory 1 månad sedan
src Updated the settings of the static analyzer 5 dagar sedan
test Renamed the values of the abstract enums 1 vecka sedan
tool Optimized the "clean" task 1 vecka sedan
var Initial commit 5 månader sedan
.editorconfig Updated the editor settings 1 månad sedan
.gitattributes Updated the Git settings 1 månad sedan
.gitignore Updated the Git settings 1 månad sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 5 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 månad sedan
LICENSE.md Added the legal files 5 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 2 veckor sedan
action.yml Added support for beta releases 2 månader sedan
build.hxml Code formatting 1 vecka sedan
haxelib.json Removed a useless field 1 månad sedan
package.json Updated the build system 1 månad sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 månader sedan
test.hxml The `DartSdk.install()` method now returns the path to the install directory 1 månad sedan

README.md

Setup Dart Action

Runtime Release Types License Dependencies Coverage Build

Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK.

Documentation

Development

License

Setup Dart Action is distributed under the MIT License.