Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK. https://docs.belin.io/setup-dart
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Cédric Belin 678f025629 Updated the generated assets 4 dagar sedan
.github Updated the CI 1 månad sedan
.vscode Moved the npm externs to the "js.npm" package 4 månader sedan
bin Updated the generated assets 4 dagar sedan
doc Bumped the version number 4 dagar sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 3 månader sedan
example Updated the documentation 5 månader sedan
lib The `DartSdk.install()` method now returns the path to the install directory 4 månader sedan
src Updated the dependencies 1 månad sedan
test Updated the tests 1 vecka sedan
tool Updated the "watch" task 3 veckor sedan
var Initial commit 9 månader sedan
.editorconfig Updated the editor settings 5 månader sedan
.gitattributes Updated the Git settings 5 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 5 månader sedan
AUTHORS.txt Added the legal files 9 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 4 dagar sedan
LICENSE.md Added the legal files 9 månader sedan
README.md Bumped the version number 4 dagar sedan
action.yml Added support for beta releases 6 månader sedan
build.hxml Removed a duplicate command line argument 2 veckor sedan
haxelib.json Bumped the version number 4 dagar sedan
package.json Updated the changelog 4 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 månader sedan
test.hxml Updated the test dependencies 2 månader sedan

README.md

Setup Dart Action

Runtime Release Types License Coverage Build

Set up your GitHub Actions workflow with a specific version of the Dart SDK.

Documentation

Development

License

Setup Dart Action is distributed under the MIT License.