Services for interacting with the Web Storage, in Dart. https://docs.belin.io/webstorage.dart
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 2b16abefda Updated the dependencies 1 tydzień temu
.github Updated the CI 4 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
doc Updated the documentation 4 tygodni temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Updated the example code 4 miesięcy temu
lib Code optimization 3 miesięcy temu
test Renamed a test file 3 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 2 miesięcy temu
var Initial commit 1 rok temu
.editorconfig Code formatting 4 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 4 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 1 rok temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 4 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
dart_test.yaml Code formatting 5 miesięcy temu
pubspec.yaml Updated the dependencies 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 5 miesięcy temu

README.md

Web Storage for Dart

Runtime Release License Likes Coverage Build

Services for interacting with the Web Storage, in Dart.

Documentation

Development

License

Web Storage for Dart is distributed under the MIT License.