Services for interacting with the Web Storage, in Dart. https://docs.belin.io/webstorage.dart
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Cédric Belin 2b16abefda Updated the dependencies 1 vecka sedan
.github Updated the CI 4 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 3 månader sedan
doc Updated the documentation 4 veckor sedan
etc Code formatting 4 månader sedan
example Updated the example code 4 månader sedan
lib Code optimization 3 månader sedan
test Renamed a test file 3 månader sedan
tool Optimized the "clean" task 2 månader sedan
var Initial commit 1 år sedan
.editorconfig Code formatting 4 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 4 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 4 månader sedan
AUTHORS.txt Initial commit 1 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 4 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 3 månader sedan
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer 1 månad sedan
dart_test.yaml Code formatting 5 månader sedan
pubspec.yaml Updated the dependencies 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 5 månader sedan

README.md

Web Storage for Dart

Runtime Release License Likes Coverage Build

Services for interacting with the Web Storage, in Dart.

Documentation

Development

License

Web Storage for Dart is distributed under the MIT License.