Services for interacting with the Web Storage, in Dart. https://docs.belin.io/webstorage.dart
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Cédric Belin 2b16abefda Updated the dependencies 1 hafta önce
.github Updated the CI 3 ay önce
.vscode Updated the VSCode settings 3 ay önce
doc Updated the documentation 3 hafta önce
etc Code formatting 4 ay önce
example Updated the example code 3 ay önce
lib Code optimization 3 ay önce
test Renamed a test file 3 ay önce
tool Optimized the "clean" task 2 ay önce
var Initial commit 1 yıl önce
.editorconfig Code formatting 4 ay önce
.gitattributes Updated the Git attributes 4 ay önce
.gitignore Updated the Git settings 4 ay önce
AUTHORS.txt Initial commit 1 yıl önce
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 ay önce
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 ay önce
README.md Fixed the GitHub badge 3 ay önce
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer 1 ay önce
dart_test.yaml Code formatting 5 ay önce
pubspec.yaml Updated the dependencies 1 hafta önce
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 5 ay önce

README.md

Web Storage for Dart

Runtime Release License Likes Coverage Build

Services for interacting with the Web Storage, in Dart.

Documentation

Development

License

Web Storage for Dart is distributed under the MIT License.