Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript. https://docs.belin.io/webstorage.hx
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
Cédric Belin 7483a5aef9 Optimized the "clean" task před 1 týdnem
.github Updated the build system před 1 týdnem
.vscode Updated the VSCode settings před 3 týdny
doc Updated the typings před 1 týdnem
etc Updated the settings of the static analyzer před 1 měsícem
example Updated an example před 1 týdnem
lib Updated the typings před 1 týdnem
src/webstorage Updated the typings před 1 týdnem
test Moved the Mocha externs to the "js.npm" package před 2 týdny
tool Optimized the "clean" task před 1 týdnem
var Initial commit před 1 měsícem
.editorconfig Updated the editor settings před 1 měsícem
.gitattributes Added the Git settings před 1 měsícem
.gitignore Updated the Git settings před 1 měsícem
AUTHORS.txt Added the authors před 1 měsícem
CHANGELOG.md Updated the changelog před 1 měsícem
LICENSE.md Added the license před 1 měsícem
README.md Fixed the GitHub badge před 1 týdnem
build.hxml Updated the build system před 1 měsícem
haxelib.json Updated the changelog před 1 měsícem
package.json Updated the dependencies před 1 týdnem
readthedocs.yaml Renamed the `WebStorage.has()` method to `exists()` před 1 měsícem
test.hxml Reverted the previous commit před 1 měsícem

README.md

WebStorage.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
License Build

Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript.

Documentation

Packages

  • Haxe: webstorage on Haxelib
  • JavaScript: @cedx/webstorage.hx on npm

Development

License

WebStorage.hx is distributed under the MIT License.