Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript. https://docs.belin.io/webstorage.hx
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Cédric Belin 7483a5aef9 Optimized the "clean" task 1 dzień temu
.github Updated the build system 4 dni temu
.vscode Updated the VSCode settings 2 tygodni temu
doc Updated the typings 5 dni temu
etc Updated the settings of the static analyzer 3 tygodni temu
example Updated an example 5 dni temu
lib Updated the typings 5 dni temu
src/webstorage Updated the typings 5 dni temu
test Moved the Mocha externs to the "js.npm" package 1 tydzień temu
tool Optimized the "clean" task 1 dzień temu
var Initial commit 1 miesiąc temu
.editorconfig Updated the editor settings 1 miesiąc temu
.gitattributes Added the Git settings 1 miesiąc temu
.gitignore Updated the Git settings 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Added the authors 1 miesiąc temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 miesiąc temu
LICENSE.md Added the license 1 miesiąc temu
README.md Fixed the GitHub badge 5 dni temu
build.hxml Updated the build system 1 miesiąc temu
haxelib.json Updated the changelog 1 miesiąc temu
package.json Updated the dependencies 6 dni temu
readthedocs.yaml Renamed the `WebStorage.has()` method to `exists()` 1 miesiąc temu
test.hxml Reverted the previous commit 3 tygodni temu

README.md

WebStorage.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
License Build

Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript.

Documentation

Packages

  • Haxe: webstorage on Haxelib
  • JavaScript: @cedx/webstorage.hx on npm

Development

License

WebStorage.hx is distributed under the MIT License.