Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript. https://docs.belin.io/webstorage.hx
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Cédric Belin 61990a8451 Updated the dependencies 6 dni temu
.github Updated the CI 1 miesiąc temu
.vscode Updated the VSCode settings 4 miesięcy temu
doc Raised the Node.js constraint 1 tydzień temu
etc Updated the settings of the static analyzer 4 miesięcy temu
example Updated an example 4 miesięcy temu
lib The method `WebStorage.putObjectIfAbsent()` is now generic 2 miesięcy temu
src/webstorage Fixed a typing 2 tygodni temu
test Bumped the version number 2 miesięcy temu
tool Updated the "watch" task 3 tygodni temu
var Initial commit 5 miesięcy temu
.editorconfig Updated the editor settings 5 miesięcy temu
.gitattributes Added the Git settings 5 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 5 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the authors 5 miesięcy temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 miesięcy temu
LICENSE.md Added the license 5 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 4 miesięcy temu
build.hxml Enable full dead code elimination 2 tygodni temu
haxelib.json Bumped the version number 2 miesięcy temu
package.json Updated the dependencies 6 dni temu
readthedocs.yaml Renamed the `WebStorage.has()` method to `exists()` 5 miesięcy temu
test.hxml Updated the test dependencies 2 miesięcy temu

README.md

WebStorage.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
License Build

Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript.

Documentation

Packages

  • Haxe: webstorage on Haxelib
  • JavaScript: @cedx/webstorage.hx on npm

Development

License

WebStorage.hx is distributed under the MIT License.