Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript. https://docs.belin.io/webstorage.hx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Cédric Belin 97520ea3f3 Updated the Node.js constraint 2 dagar sedan
.github Updated the CI 1 månad sedan
.vscode Updated the VSCode settings 4 månader sedan
doc Updated the Node.js constraint 2 dagar sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 4 månader sedan
example Updated an example 4 månader sedan
lib The method `WebStorage.putObjectIfAbsent()` is now generic 2 månader sedan
src/webstorage Fixed a typing 3 veckor sedan
test Bumped the version number 2 månader sedan
tool Updated the "watch" task 4 veckor sedan
var Initial commit 5 månader sedan
.editorconfig Updated the editor settings 5 månader sedan
.gitattributes Added the Git settings 5 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 5 månader sedan
AUTHORS.txt Added the authors 5 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 månader sedan
LICENSE.md Added the license 5 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 4 månader sedan
build.hxml Enable full dead code elimination 3 veckor sedan
haxelib.json Bumped the version number 2 månader sedan
package.json Updated the Node.js constraint 2 dagar sedan
readthedocs.yaml Renamed the `WebStorage.has()` method to `exists()` 5 månader sedan
test.hxml Updated the test dependencies 2 månader sedan

README.md

WebStorage.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
License Build

Services for interacting with the Web Storage, in Haxe and JavaScript.

Documentation

Packages

  • Haxe: webstorage on Haxelib
  • JavaScript: @cedx/webstorage.hx on npm

Development

License

WebStorage.hx is distributed under the MIT License.