Find the instances of an executable in the system path, in Dart. https://docs.belin.io/where.dart
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 6b3cbdeda5 Updated the dependencies 1 dzień temu
.github Updated the CI 4 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
bin The `Finder` does not accept anymore strings for `extensions` and `path` arguments 3 miesięcy temu
doc Updated the documentation 4 tygodni temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Code formatting 4 miesięcy temu
lib Avoid canonicalization 3 miesięcy temu
test Raised the Dart SDK constraint 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 2 miesięcy temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Updated the generated assets 4 miesięcy temu
.gitattributes Using PowerShell for CLI script on Windows 4 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the tests 3 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
analysis_options.yaml Updated the settings of the static analyzer 1 miesiąc temu
dart_test.yaml Code formatting 5 miesięcy temu
pubspec.yaml Updated the dependencies 1 dzień temu
readthedocs.yaml Moved the MkDocs settings into a dedicated folder 5 miesięcy temu

README.md

Where.dart

Runtime Release License Likes Coverage Build

Find the instances of an executable in the system path, implemented in Dart.

Documentation

Development

License

Where.dart is distributed under the MIT License.