Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/which.hx
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
Cédric Belin d30b71460f Code formatting před 2 dny
.github Removed support for Neko před 2 týdny
.vscode Updated the VSCode settings před 4 měsíci
bin Bumped the version number před 2 týdny
doc Raised the Node.js constraint před 6 dny
etc Updated the settings of the static analyzer před 3 měsíci
example Added an example code před 4 měsíci
lib Bumped the version number před 2 týdny
share Enable full dead code elimination před 2 týdny
src Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class před 2 týdny
test Updated the tests před 3 dny
tool Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class před 2 týdny
var Added the temporary folder před 4 měsíci
.editorconfig Updated the project settings před 5 měsíci
.gitattributes Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class před 2 týdny
.gitignore Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class před 2 týdny
AUTHORS.txt Initial commit před 5 měsíci
CHANGELOG.md Updated the changelog před 2 týdny
LICENSE.md Added the license před 5 měsíci
README.md Documented the command line interface před 4 měsíci
Run.hx Bumped the version number před 2 týdny
build_doc.hxml Updated the build system před 4 měsíci
build_js.hxml Removed a duplicate command line argument před 2 týdny
build_php.hxml Removed obvious typings před 4 měsíci
composer.json Bumped the version number před 2 týdny
haxelib.json Updated the changelog před 2 týdny
package.json Code formatting před 2 dny
readthedocs.yaml Updated the project settings před 5 měsíci
test_eval.hxml Updated the build system před 4 měsíci
test_js.hxml Pin the dependencies před 2 měsíci
test_php.hxml Updated the build system před 4 měsíci

README.md

Which.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

Which.hx is distributed under the MIT License.