Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/which.hx
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Cédric Belin 4966b469c2 Updated the Node.js constraint 1 tydzień temu
.github Updated the build system 2 tygodni temu
.vscode Updated the VSCode settings 1 miesiąc temu
bin Refreshed the generated assets 2 tygodni temu
doc Updated the Node.js constraint 1 tydzień temu
etc Updated the settings of the static analyzer 1 tydzień temu
example Added an example code 2 tygodni temu
lib Refreshed the generated assets 2 tygodni temu
share Renamed the `Tools` class to `FinderTools` 3 tygodni temu
src Code optimization 1 tydzień temu
test Updated the tests 2 tygodni temu
tool Fixed a regression 2 tygodni temu
var Added the temporary folder 1 miesiąc temu
.editorconfig Updated the project settings 1 miesiąc temu
.gitattributes Added the Git settings 2 miesięcy temu
.gitignore Updated the settings of the package managers 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Initial commit 2 miesięcy temu
CHANGELOG.md Added the configuration of the package managers 1 miesiąc temu
LICENSE.md Added the license 2 miesięcy temu
README.md Documented the command line interface 2 tygodni temu
build_doc.hxml Updated the build system 1 miesiąc temu
build_js.hxml Moved the `Program` and `Version` classes to the `which` package 1 miesiąc temu
build_neko.hxml Moved the `Program` and `Version` classes to the `which` package 1 miesiąc temu
build_php.hxml Removed obvious typings 1 miesiąc temu
composer.json Updated the Composer settings 2 tygodni temu
haxelib.json Updated the Haxe dependencies 3 tygodni temu
package.json Updated the Node.js constraint 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Updated the project settings 1 miesiąc temu
test_eval.hxml Updated the build system 1 miesiąc temu
test_js.hxml Updated the build system 1 miesiąc temu
test_neko.hxml Updated the build system 1 miesiąc temu
test_php.hxml Updated the build system 1 miesiąc temu

README.md

Which.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

Which.hx is distributed under the MIT License.