Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/which.hx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Cédric Belin f4098784d7 Updated the Node.js constraint 2 dagar sedan
.github Removed support for Neko 2 veckor sedan
.vscode Updated the VSCode settings 4 månader sedan
bin Bumped the version number 2 veckor sedan
doc Updated the Node.js constraint 2 dagar sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 3 månader sedan
example Added an example code 4 månader sedan
lib Bumped the version number 2 veckor sedan
share Enable full dead code elimination 3 veckor sedan
src Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class 2 veckor sedan
test Updated the tests 1 vecka sedan
tool Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class 2 veckor sedan
var Added the temporary folder 5 månader sedan
.editorconfig Updated the project settings 5 månader sedan
.gitattributes Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class 2 veckor sedan
.gitignore Haxelib run: replaced the Neko binary by the `Run` class 2 veckor sedan
AUTHORS.txt Initial commit 5 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 veckor sedan
LICENSE.md Added the license 5 månader sedan
README.md Documented the command line interface 4 månader sedan
Run.hx Bumped the version number 2 veckor sedan
build_doc.hxml Updated the build system 5 månader sedan
build_js.hxml Removed a duplicate command line argument 3 veckor sedan
build_php.hxml Removed obvious typings 4 månader sedan
composer.json Bumped the version number 2 veckor sedan
haxelib.json Updated the changelog 2 veckor sedan
package.json Updated the Node.js constraint 2 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the project settings 5 månader sedan
test_eval.hxml Updated the build system 5 månader sedan
test_js.hxml Pin the dependencies 2 månader sedan
test_php.hxml Updated the build system 5 månader sedan

README.md

Which.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

Which.hx is distributed under the MIT License.