Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP. https://docs.belin.io/which.hx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Cédric Belin 2a9194a9bc Updated the settings of the static analyzer 15 timmar sedan
.github Updated the build system 1 vecka sedan
.vscode Updated the VSCode settings 3 veckor sedan
bin Refreshed the generated assets 1 vecka sedan
doc Fixed a typo 1 vecka sedan
etc Updated the settings of the static analyzer 15 timmar sedan
example Added an example code 1 vecka sedan
lib Refreshed the generated assets 1 vecka sedan
share Renamed the `Tools` class to `FinderTools` 1 vecka sedan
src Code optimization 2 dagar sedan
test Updated the tests 1 vecka sedan
tool Fixed a regression 1 vecka sedan
var Added the temporary folder 1 månad sedan
.editorconfig Updated the project settings 1 månad sedan
.gitattributes Added the Git settings 1 månad sedan
.gitignore Updated the settings of the package managers 1 månad sedan
AUTHORS.txt Initial commit 1 månad sedan
CHANGELOG.md Added the configuration of the package managers 1 månad sedan
LICENSE.md Added the license 1 månad sedan
README.md Documented the command line interface 1 vecka sedan
build_doc.hxml Updated the build system 1 månad sedan
build_js.hxml Moved the `Program` and `Version` classes to the `which` package 1 månad sedan
build_neko.hxml Moved the `Program` and `Version` classes to the `which` package 1 månad sedan
build_php.hxml Removed obvious typings 1 månad sedan
composer.json Updated the Composer settings 1 vecka sedan
haxelib.json Updated the Haxe dependencies 1 vecka sedan
package.json Replaced the JS minifier 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Updated the project settings 1 månad sedan
test_eval.hxml Updated the build system 1 månad sedan
test_js.hxml Updated the build system 1 månad sedan
test_neko.hxml Updated the build system 1 månad sedan
test_php.hxml Updated the build system 1 månad sedan

README.md

Which.hx

Haxe Haxelib Downloads
Node.js npm Types Downloads
PHP Packagist Downloads
License Coverage Build

Find the instances of an executable in the system path, in Haxe, JavaScript and PHP.

Documentation

Packages

Development

License

Which.hx is distributed under the MIT License.