Find the instances of an executable in the system path, in PHP. https://docs.belin.io/which.php
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
Cédric Belin 553f25a3d8 Updated the changelog 1 tydzień temu
.github Updated the CI 3 tygodni temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 tygodni temu
bin Code formatting 2 tygodni temu
doc Deprecate this package 1 tydzień temu
etc Bumped the version number 1 tydzień temu
example Code formatting 2 tygodni temu
src Bumped the version number 1 tydzień temu
test Code formatting 2 tygodni temu
tool Updated the "watch" task 3 tygodni temu
var Added the legal files 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Using PowerShell for CLI scripts on Windows 2 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Added the legal files 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 1 tydzień temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Deprecate this package 1 tydzień temu
composer.json Bumped the version number 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 miesięcy temu

README.md

Which for PHP

Runtime Release License Downloads Coverage Build

Find the instances of an executable in the system path, in PHP.

WARNING:
This package has been renamed to cedx/which.hx, and its version number resetted. Please update your composer.json file.

Documentation

Development

License

Which for PHP is distributed under the MIT License.