Prevent comment spam using Akismet service, for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-akismet
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin e9ec9cf096 Updated the static analyzer 1 dzień temu
.github Updated the CI 4 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 4 miesięcy temu
doc Updated the documentation 2 tygodni temu
etc Code formatting 5 miesięcy temu
example Code formatting 5 miesięcy temu
share Updated the user agent string 4 miesięcy temu
src Code formatting 4 miesięcy temu
test Code formatting 4 miesięcy temu
tool Updated the "watch" task 2 tygodni temu
var Initial commit 3 lat temu
.editorconfig Code formatting 5 miesięcy temu
.gitattributes Updated the documentation 6 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 5 miesięcy temu
AUTHORS.txt Added the legal files 3 lat temu
CHANGELOG.md Updated the documentation 8 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
composer.json Updated the static analyzer 1 dzień temu

README.md

Akismet for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using the Akismet connector for Yii, high-performance PHP framework.

Documentation

Development

License

Akismet for Yii is distributed under the MIT License.