Prevent comment spam using Akismet service, for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-akismet
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
Cédric Belin f4b5fb772d Updated the static analyzer 5 gün önce
.github Updated the CI 2 ay önce
.vscode Updated the VSCode settings 1 ay önce
doc Updated the documentation 2 hafta önce
etc Code formatting 2 ay önce
example Code formatting 2 ay önce
share Updated the user agent string 1 ay önce
src Code formatting 1 ay önce
test Code formatting 1 ay önce
tool Optimized the "clean" task 1 ay önce
var Initial commit 3 yıl önce
.editorconfig Code formatting 2 ay önce
.gitattributes Updated the documentation 4 ay önce
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 3 ay önce
AUTHORS.txt Added the legal files 3 yıl önce
CHANGELOG.md Updated the documentation 5 ay önce
LICENSE.md Updated the copyright notice 8 ay önce
README.md Fixed the GitHub badge 1 ay önce
composer.json Updated the static analyzer 5 gün önce

README.md

Akismet for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Prevent comment spam using the Akismet connector for Yii, high-performance PHP framework.

Documentation

Development

License

Akismet for Yii is distributed under the MIT License.