Send SMS messages to your Free Mobile account, for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-free-mobile
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cédric Belin 6ca3419183 Upgraded the dependencies 3 dni temu
.github Updated the CI 4 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 4 miesięcy temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Code formatting 5 miesięcy temu
example Updated the example code 4 miesięcy temu
share Code formatting 5 miesięcy temu
src Code formatting 4 miesięcy temu
test Code formatting 4 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 4 miesięcy temu
var Added missing 'var' folder for temporary files 6 lat temu
.editorconfig Code formatting 5 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 6 miesięcy temu
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 5 miesięcy temu
AUTHORS.txt Restored case of about files 6 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 6 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 4 miesięcy temu
composer.json Upgraded the dependencies 3 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 miesięcy temu

README.md

Free Mobile for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Free Mobile client library for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Free Mobile for Yii is distributed under the MIT License.