Send SMS messages to your Free Mobile account, for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-free-mobile
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Cédric Belin 6ca3419183 Upgraded the dependencies 3 dagar sedan
.github Updated the CI 4 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 4 månader sedan
doc Updated the documentation 3 veckor sedan
etc Code formatting 5 månader sedan
example Updated the example code 4 månader sedan
share Code formatting 5 månader sedan
src Code formatting 4 månader sedan
test Code formatting 4 månader sedan
tool Optimized the "clean" task 4 månader sedan
var Added missing 'var' folder for temporary files 6 år sedan
.editorconfig Code formatting 5 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 6 månader sedan
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 5 månader sedan
AUTHORS.txt Restored case of about files 6 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 6 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 4 månader sedan
composer.json Upgraded the dependencies 3 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 månader sedan

README.md

Free Mobile for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Free Mobile client library for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Free Mobile for Yii is distributed under the MIT License.