Send SMS messages to your Free Mobile account, for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-free-mobile
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
Cédric Belin 6ca3419183 Upgraded the dependencies 3 gün önce
.github Updated the CI 4 ay önce
.vscode Updated the VSCode settings 4 ay önce
doc Updated the documentation 3 hafta önce
etc Code formatting 5 ay önce
example Updated the example code 4 ay önce
share Code formatting 5 ay önce
src Code formatting 4 ay önce
test Code formatting 4 ay önce
tool Optimized the "clean" task 4 ay önce
var Added missing 'var' folder for temporary files 6 yıl önce
.editorconfig Code formatting 5 ay önce
.gitattributes Updated the Git attributes 6 ay önce
.gitignore Replaced JetBrains' REST client by VSCode's one 5 ay önce
AUTHORS.txt Restored case of about files 6 yıl önce
CHANGELOG.md Updated the changelog 6 ay önce
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 ay önce
README.md Fixed the GitHub badge 4 ay önce
composer.json Upgraded the dependencies 3 gün önce
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 ay önce

README.md

Free Mobile for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Free Mobile client library for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Free Mobile for Yii is distributed under the MIT License.